Pysy ajan tasalla – tilaa BioA-uutiskirje

Sulje ikkuna

Kenelle ja mihin lannoitetehdas soveltuu?

Biokaasulaitosten yhteyteen

Biokaasuprosessin läpi mennyt biomassa on erittäin ravinnerikas lannoitteen raaka-aine.

BioA-jalostamo voidaan rakentaa biokaasulaitoksen yhteyteen prosessin suoraksi jatkeeksi. Biokaasulaitoksesta jätteeksi jäävä biomassa on erinomainen raaka-aine BioA-jalostamolle. Samalla syntyy myös säästöä, kun biomassaa ei tarvitse hävittää muualle.

Biokaasulaitosten yhteyteen
Metsäteollisuuden keskittymiin

Metsäteollisuuden keskittymiin

Lannoitetehdas saa aikaan merkittäviä kustannussäästöjä biolietteiden käsittelyssä.

Myös metsäteollisuudessa BioA-jalostamo mahdollistaa orgaanisten sivu- ja jätevirtojen sekä polttoprosessien tuhkan hyödyntämisen lannoitteen raaka-aineina niiden hävittämisen tai muun jälleenkäsittelyn sijaan.

Elintarviketeollisuuteen

Elintarviketeollisuuden sivuvirrat ovat usein erityisen hyviä biokaasun tuottajia, koska niissä on nopeasti ja paljon kaasua tuottavia fraktioita.

Kuluttajamarkkinoilla toimiville elintarviketuottajille sivuvirtojen hyödyntäminen kiertotaloudessa voi olla merkittävä positiivisen brändimielikuvan kehittäjä, sen taloudellisen kannattavuuden lisäksi.

Isoille maatiloille ja maatilojen yhteenliittymille

Lannoitetehdas tuottaa maatiloille luomulannoitetta omista biomassoista kustannustehokkaasti.

Maataloudessa BioA-jalostamon avulla päästään todelliseen lähituotantoon, kun tiloilla syntyvät biomassat voidaan jalostaa ravinnerikkaaksi lannoitteeksi. Valmis luomu- ja kierrätyslannoite voidaan käyttää itse tai myydä edelleen lähitiloille.

Mahdollisuus sijoittajille

Kiertotalousbisnes kasvaa voimakkaasti. Oletko sinä mukana tässä globaalissa ilmiössä, joka on tullut jäädäkseen?

Sitran selvityksen mukaan kiertotalous on Suomelle 1,5–2,5 miljardin euron arvonlisäyksen kokoinen mahdollisuus. Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien käyttöä tehostetaan niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät kierrossa. BioA-jalostamon konsepti onkin kiertotaloutta parhaimmillaan, kun muuten ongelmallisista sivu- ja jätevirroista pystytään kannattavasti tuottamaan arvokasta luomu- ja kierrätyslannoitetta.

Kutsu meidät käymään, niin keskustellaan asiasta tarkemmin
– Meillä on paljon kerrottavaa!

Kutsu meidät käymään